หน้าหลัก ทรัพย์สิน โครงการ โปรไฟล์ บริการ ความรู้/ข่าวสาร ผลงานของเรา ติดต่อเรา/แนะนำ

บริษัท ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


มืออาชีพเฉพาะทาง ที่ดินโรงงาน ชำนาญทุกตารางนิ้ว

บริษัท ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจนายหน้าส่วนตัวเล็กๆที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างความชัดเจน มีความรู้จริงและเข้าใจลูกค้า โดยเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่รู้จักและมีผลตอบรับที่ดี จึงเริ่มจดทะเบียนนิติบุคลเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมกับรวมตัวเพื่อนๆที่รู้จักเข้ามาเป็นหุ้นส่วนและร่วมกันทำงาน

แต่วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ก็พัดเปลี่ยนให้เกิดโอกาสใหม่ในการสร้างความถนัดเฉพาะทางที่ชัดเจน ขยายฐานลูกค้าและรูปแบบการให้บริการมาในทรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ โดยเริ่มในจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ด้วยความมุ่งมั่น ความขยันและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้า ขยายฐานทรัพย์สินและความหลากหลายของรูปแบบบริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของความชำนาญมาถึงปัจจุบัน

ณ ตอนนี้ ตุลาคม 2559 บริษัท ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เรามีมากกว่า 5,000 ลูกค้าที่ใช้บริการ มากกว่า 1,900 ทรัพย์สินที่รับผิดชอบและให้บริการ พร้อมรูปแบบบริการที่หลากหลายด้านการตลาด ทรัพย์สินและการลงทุนอย่างมีคุณภาพที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของมืออาชีพ ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ พร้อมบุคลากรและทีมงานที่มาตรฐาน

วิสัยทัศน์

ธุรกิจที่มีคุณค่าต้องถูกสร้างด้วย “ความรัก” รักในสิ่งที่คุณทำและรู้ให้จริง หาตัวเองให้เจอ แล้วเอาพลังบวกนี้ไปพัฒนาจุดเด่นของตนเอง ด้วยการสร้างสินค้าหรือบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ชัดเจน ต้องเข้าใจลุกค้าและเคารพในความเป็นตัวเองด้วย ทำแล้วทำให้ดี ทำให้ชำนาญ ทำให้มีคุณภาพ ชัดเจน มีเอกลักษณ์ ทันสมัย รวดเร็วเรียบง่ายแต่ทรงพลัง อย่าเอาเปรียบคนอื่น อย่าหลอกกัน แต่จงยิ้มแย้มจริงใจ แนะนำซึ่งกันและกัน เดินหน้าไปด้วยกันในสิ่งที่แต่ละคนมีศักยภาพ ช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่ และขยายวงออกไปเรื่อยๆ


ตัวตนของเรา

ธุรกิจที่มีคุณค่าต้องถูกสร้างด้วย “ความรัก” รักในสิ่งที่คุณทำและรู้ให้จริง หาตัวเองให้เจอ แล้วเอาพลังบวกนี้ไปพัฒนาจุดเด่นของตนเอง ด้วยการสร้างสินค้าหรือบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ชัดเจน ต้องเข้าใจลุกค้าและเคารพในความเป็นตัวเองด้วย ทำแล้วทำให้ดี ทำให้ชำนาญ ทำให้มีคุณภาพ ชัดเจน มีเอกลักษณ์ ทันสมัย รวดเร็วเรียบง่ายแต่ทรงพลัง อย่าเอาเปรียบคนอื่น อย่าหลอกกัน แต่จงยิ้มแย้มจริงใจ แนะนำซึ่งกันและกัน เดินหน้าไปด้วยกันในสิ่งที่แต่ละคนมีศักยภาพ ช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่ และขยายวงออกไปเรื่อยๆ

หัวใจของการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดินหน้าพัฒนาในสิ่งที่เรามีความชำนาญและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง บน 3 หัวใจของการดำเนินธุรกิจ คือ

1#

เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ด้วยคุณภาพ ชัดเจนและมีความเป็นมืออาชีพ

2#

ทันสมัย ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และรสนิยมของตลาดอย่างสร้างสรรค์และแตกต่าง

3#

เปิดรับและดำเนินการธุรกิจร่วมกับทุกคนที่มีศักยภาพ
ในการทำธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ชัดเจนและเป็นธรรม

พันธกิจของเรา

ผลิตบริการและทรัพย์สินที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองวิถีผู้บริโภคเชิงรุกและต่อเนื่อง
มีเป้าหมายที่ชัดเจนกับบริการและทรัพย์สิน ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจพาณิชย์
มีการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การเข้าถึงและได้รับความไว้ใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและลูกค้า ดั่งครอบครัวที่มีความสุขควบคู่คุณธรรม
ผลิตบริการและทรัพย์สินที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองวิถีผู้บริโภคเชิงรุกและต่อเนื่อง
ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม พร้อมข้อตกลงร่วมกับลูกค้าอย่างชัดเจน
มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ ผสมผสานเทคโนโลยีและก้าวทันต่อยุคสมัย
เปิดกว้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาสังคมในรูปแบบที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ประเภททรัพย์สินที่ให้บริการทรัพย์สินเพื่ออุตสาหกรรม

โรงงาน คลังสินค้า/โกดัง ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม กิจการอุตสาหกรรม โครงการอุตสาหกรรมทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์

ที่ดินติดถนนใหญ่ ที่ดินติดถนนรอง อาคารพาณิชย์ ตึกสำนักงาน กิจการ/ร้านค้า อพาร์ตเม้น/หอพัก โครงการพาณิชย์ทรัพย์สินเพื่ออยู่อาศัย

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโด ทาวน์เฮ้า/ทาวน์โฮม ที่เปล่าปลูกบ้าน ที่สวน/ที่ดินต่างจังหวัด โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย


ทรัพย์สินเพื่ออยู่อาศัย เปิดใช้ www.pusiri-a.com เป็นช่องทางการตลาดและโฆษณา สำหรับสมาชิก เท่านั้น
คลิ๊ก ติดต่อเรา

ภูสิริ ริชชี่ แอสเสท ทำให้การลงทุนอสังหาของคุณ "Smart & Smooth"
บริษัทพัฒนาการลงทุนและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ติดต่อเรา
บริษัท ภูสิริ ริชชี่ แอสเสท จำกัด
พัฒนาการลงทุนและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เลขที่ 99/12 หมู่5
ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
034-406-654
[email protected]
ขาย
โรงงาน อาคารพาณิชย์
คลังสินค้า ตึกสำนักงาน
ที่ดินอุตสาหกรรม กิจการ
ที่ดินพาณิชย์ติดถนนใหญ่ โครงการ
ที่ดินพาณิชย์ในซอย อื่นๆ
ให้เช่า
โรงงาน อาคารพาณิชย์
คลังสินค้า ตึกสำนักงาน
ที่ดินอุตสาหกรรม กิจการ
ที่ดินพาณิชย์ติดถนนใหญ่
ที่ดินพาณิชย์ในซอย
ติดตามข่าวสาร

Facebook.com/PusiriRichyAsset

...PUSIRI-A