หน้าหลัก ทรัพย์สิน โครงการ โปรไฟล์ บริการ ความรู้/ข่าวสาร ผลงานของเรา ติดต่อเรา/แนะนำ

STANDARD PACKAGE

STANDARD

ลูกค้ารายย่อย

90วัน

 • จำนวนประกาศ 3 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ/รายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)

PERSONAL PACKAGE

CHEAP

นายหน้าและนักลงทุนรายย่อย

180วัน

 • จำนวนประกาศ 10 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2 ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • 1,689บาท

CHEAPER

นายหน้าและนักลงทุนรายย่อย

270วัน

 • จำนวนประกาศ 30 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • 6,799บาท

CHEAPEST

นายหน้าและนักลงทุนรายย่อย

365วัน

 • จำนวนประกาศ 50 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • 13,299บาท


BUSINESS PACKAGE

STARTING

บริษัท Agency

365วัน

 • จำนวนประกาศ 80 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Profile ย่อย (เพิ่มผู้ดำเนินการขาย) 6 Profiles
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • 19,254บาท

MINI

บริษัท Agency

365วัน

 • จำนวนประกาศ 150 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile
 • Profile ย่อย (เพิ่มผู้ดำเนินการขาย) 8 Profiles
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • 32,254บาท

MIDUIM

บริษัท Agency

365วัน

 • จำนวนประกาศ 250 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • เบอร์โทรติดต่อ (2 หมายเลข)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Profile ย่อย (เพิ่มผู้ดำเนินการขาย) 20 Profiles
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • 45,254บาท

LARGE

บริษัท Agency

365วัน

 • จำนวนประกาศ 500 รายการ
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Profile ย่อย (เพิ่มผู้ดำเนินการขาย) 40 Profiles
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • 72,254บาท

Ultimate

บริษัท Agency

365วัน

 • จำนวนประกาศ ไม่จำกัด
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Profile ย่อย (เพิ่มผู้ดำเนินการขาย) 50 Profiles
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • 99,254บาท


PROJECT PACKAGE

START UP

โครงการระดับเล็ก-กลาง

365วัน

 • จำนวนประกาศ ไม่จำกัด
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • Landing Page
 • Project Page 1
 • Project List
 • 29,954บาท

SME

โครงการระดับเล็ก-กลาง

365วัน

 • จำนวนประกาศ ไม่จำกัด
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • Landing Page
 • Project Page 3
 • Project List
 • 69,954บาท

LARGE

โครงการระดับเล็ก-กลาง

365วัน

 • จำนวนประกาศ ไม่จำกัด
 • จำนวนภาพ 10 ภาพ ต่อรายการ
 • VDO link (Link URL)
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost (Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน)
 • Smart Map (ทันสมัยด้วยการค้นหาผ่านระบบแผนที่)
 • Smart Profile (แสดงบันทึกสถิติผลการโฆษณา)
 • Web Link
 • รหัสทรัพย์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจที่ง่ายให้ลูกค้าของคุณ
 • Landing Page
 • Project Page 5
 • Project List
 • 99,954บาท


VIP

VIP

ลูกค้ารายย่อย

120วัน

 • บริการลงประกาศให้
 • จำนวนประกาศ
 • Smart Timing (ตั้งเวลาแสดงประกาศ)
 • Smart Comment (ทำงานเชื่อมต่อกับ Email ผู้ใช้งาน)
 • Smart Boost Update ประกาศสู่หน้าแรก 2ครั้ง/วัน

ภูสิริ ริชชี่ แอสเสท ทำให้การลงทุนอสังหาของคุณ "Smart & Smooth"
บริษัทพัฒนาการลงทุนและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ติดต่อเรา
บริษัท ภูสิริ ริชชี่ แอสเสท จำกัด
พัฒนาการลงทุนและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เลขที่ 99/12 หมู่5
ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
034-406-654
[email protected]
ขาย
โรงงาน อาคารพาณิชย์
คลังสินค้า ตึกสำนักงาน
ที่ดินอุตสาหกรรม กิจการ
ที่ดินพาณิชย์ติดถนนใหญ่ โครงการ
ที่ดินพาณิชย์ในซอย อื่นๆ
ให้เช่า
โรงงาน อาคารพาณิชย์
คลังสินค้า ตึกสำนักงาน
ที่ดินอุตสาหกรรม กิจการ
ที่ดินพาณิชย์ติดถนนใหญ่
ที่ดินพาณิชย์ในซอย
ติดตามข่าวสาร

Facebook.com/PusiriRichyAsset

...PUSIRI-A